0221031100827

habarlar

 • näme üçin köpükli ýerdäki gaplama ýassygy ulgamyny saýlamaly?

  näme üçin köpükli ýerdäki gaplama ýassygy ulgamyny saýlamaly?

  EC-711QuickPack ulgamy gorag boşlugyny doldurmak, önümleri blokirlemek we berkitmek we ýük daşamak we işlemek wagtynda ýassyk üçin amatlydyr.Köpükli ýerdäki gaplama ýassygy ulgamy howpsuz, amatly we ulanmak üçin içgin, EC-711QuickPack ulgamy gaplamanyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Giňeldilýän köpük gaplaýyş ulgamynyň sumkasyna çalt ýerleşdiriň

  Önümleriň zyýan derejesini nädip azaltmaly?Zyýan zyýany, çalt eltip bermek, logistika transportyndaky önüm dürli çaknyşyklara, böwetlere, gaplamalara, ekstruziýalara, zyňylmalara we beýleki biperwaýlyklara duçar bolar, önümiň zaýalanmagyna, ýüküň zyýanynyň peselmegine sebäp bolar ...
  Koprak oka
 • Köpükli gaplamak haýsy önümlere laýyk?

  Köpük gaplaýyş ulgamyny giňeltmek ulanmak aňsat we islendik adamy birnäçe minutda gaplama hünärmeni edip biler.ýerinde köpük köp ulanylýar we islendik görnüş, ululyk we agram diýen ýaly önüm paketlerini gaplamak üçin ulanylýar.Saýtda köpüklenen, çalt gaplamak, gorag pa-ny sazlamak üçin birnäçe sekunt gerek ...
  Koprak oka
 • Zhuangzhi QuickPack Suwuk köpük gaplamasyny giňeltmek (QuickPack EC-711 el bilen köpük gaplamak ulgamy)

  Köpük haltajygynyň täsin prosesi, iň täsirli ýassyk, adaty gyssagly spreý köpük gaplama çözgütlerinden biridir.Tehnologiki taýdan ösen, ýöne ulanmak üçin ýönekeý, köpükli sumka derrew önümiňiziň görnüşine gabat gelýär we ses doldurmak üçin giňelýär ...
  Koprak oka