0221031100827

Önümler

 • Poliuretan polietilen awtoulag suwuk gaplaýyş enjamy

  Poliuretan polietilen awtoulag suwuk gaplaýyş enjamy

  Örän täsirli, ýokary ýassyk.Spaceeri tygşytlamak: Iň az saklamak üçin talap edilýän ulgamlar.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny

  PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny

  “Quickpack QP-393E” ulgamy ýokary derejeli goragy we in engineenerli ýassyklaryň gaýtalanyp boljak, öňünden aýdyp boljak ýerine ýetirişini awtomatlaşdyrmagyň netijeliligini birleşdirýär.Siteerdäki önümçilik üçin bu awtomatlaşdyryş derejesi ýokary göwrümli müşderiler üçin şu wagta çenli elýeterli.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • poliuretan köpük sanjym galyplaýjy maşyn

  poliuretan köpük sanjym galyplaýjy maşyn

  Köpük gaplaýyş ulgamyny giňeltmek ulanmak aňsat we islendik adamy birnäçe minutda gaplama hünärmeni edip biler.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • PU köpük gaplaýyş awtoulag bölekleri gaplaýyş enjamy

  PU köpük gaplaýyş awtoulag bölekleri gaplaýyş enjamy

  Talap edilýän köpük ýa-da köpük ýerinde, iki sany suwuk köpügi sumkada ýa-da çyzgyda birleşdirip, hakyky wagtda ýasalýar.Giňeldilip bilinýän köpük gaplama garyndysy, adaty, goraýjy galyndy döredýän önümi çalt gurşap alýar.“Quickpack QP-393E” ulgamlary, bu pudakda iň tygşytly, köp tygşytly köpükli gaplama tehnologiýasyny görkezýär.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Çalt gaplaýjy giňeldilip bilinýän köpük gaplama ulgamy

  Çalt gaplaýjy giňeldilip bilinýän köpük gaplama ulgamy

  Onlaýn, gorag poliuretan köpük paketlerini ýerinde öndürmek üçin çalt, aňsat we köp görnüşli proses.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Poliuretan köpükli el guty gaplaýyş ulgamlary enjamy

  Poliuretan köpükli el guty gaplaýyş ulgamlary enjamy

  Önüm öndürilen önümleriň köpüsi üçin çalt ýerleşiş, inçe izolýasiýa we giňişligi doldurmak üçin gaty gysga wagtyň içinde ulagdaky önümiň goragyny üpjün ediň. Saklamak, ýüklemek we düşürmek prosesi ygtybarly goragdyr.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Pu köpük guýýan maşyn / Poliuretan köpük gaplaýyş awtomatiki gaplaýyş ulgamy köpükli maşyn

  Pu köpük guýýan maşyn / Poliuretan köpük gaplaýyş awtomatiki gaplaýyş ulgamy köpükli maşyn

  Gaplamak ulgamy, önümleriňizi ibereniňizde we saklanyňyzda iň köp ýer tygşytlylygy bilen köpugurlylygy birleşdirýär.Uzak dowamly tygşytly çözgüt tapmak üçin transport we ammar logistikaňyzy seljereris.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Torbalary gaplamak ulgamynda poliuretan köpük

  Torbalary gaplamak ulgamynda poliuretan köpük

  köpük gaplamak, önümiň konturyna uýgunlaşýan we täsir zarbasy we yrgyldy sebäpli harytlaryňyzy üstaşyr zeperlerden goraýan ýokary hilli gorag gaplaýyş çözgüdi.Bolýarmy.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.